Vores pædagogik betragter barnet som et individuelt, unikt væsen. Rudolf Steiners pædagogiske grundlag er bygget på, at barnet opfattes som et både fysisk, sjæleligt og åndeligt væsen, og at barnet i dets første 7 års periode er efterlignende, et sansende og et rytmisk viljevæsen. Barnet skal, ifølge Rudolf Steiner, lære livet at kende igennem oplevelser, sansning og efterligning. Kernen i Steiners pædagogik er, at barnets udvikling skal forløbe på en naturlig måde:

At gå – at tale – at tænke

Barnet skal være omgivet af kærlighed og glæde, og det har brug for harmoni, rammer, rytme, fri leg og aktiviteter. Det skal føle sig trygt og elsket, opleve omsorg og respekt, spise sund mad og have så mange bevægelsesmuligheder som muligt. Barnet skal ses og høres, og deltage efter evne og interesse i de daglige aktiviteter.

Vi opfatter barnet som et helt igennemt musikalsk væsen. Børn synger, danser og bevæger sig spontant. Levende musik og sang er en væsentlig del og er med til at understøtte barnets udvikling. Vi arbejder pædagogisk målrettet med sang og musik. Både i den daglige sangleg, men også som akkompagnement til næsten alle handlinger. Musikken giver glæde til bevægelsen og motiverer børnene.

Som helt overordnet mål vil vi gennem vores pædagogiske arbejde sikre, at børnene er selvhjulpne, indlæringsparate og velmotiverede til deres næste skridt i livet.

Mål

Målet for arbejdet i vores børnehave, er at styrke barnets identitet i samspil med andre, så barnet frit kan udfolde sig harmonisk i den sociale verden. Gennem vores sanglege, eurytmi og eventyr styrker vi barnets almindelige livsglæder.

Fri leg/børneinitieret leg, inde og ude giver barnet mulighed for at udvikle fantasi og samspil med andre børn. Praktiske gøremål som de voksne udfører i barnets nærvær, giver barnet forbillede til livlig efterligning i dets fri leg. Gennem forskellige oplevelser i naturen og de materialer som naturen giver os (f.eks. sten, uld, træ, silke, bomuld) vil vi stimulere barnets sanser.

Rudolf Steiner Børnehave og Vuggestue - Tornevangsvej 13B, 3460 Birkerød - Tlf.: 45 81 80 91 - kontakt@rudolfsteinerbirkeroed.dk
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk