Vi byder alle velkommen uanset religion, race og køn - men alle som siger "ja" til os må være indforstået med, at vi arbejder ud fra antroposofi og dermed Steinerpædagogik.

Steinerpædagogikken kommer til udtryk i de voksnes forståelse af barnets udviklingsvej og nøgleordene er rytme, sanseoplevelser og efterligning.

Gennem pædagogikkens valg af efterligning, rollemodel, årstidsfester, kunstneriske udførelser (sang, eventyr, male osv.) imødekommer vi barnets behov for at blive en del af verden.

Vores fornemste opgave ligger i at opøve sociale kompetencer ved at styrke legen og mødet med andre børn. At deltage i aktiviteterne er en nødvendighed for at blive en del af den sociale helhed.
Personale i "Skovnisserne" 4-6 år:

Ulla Lysell, Steiner pædagog

William Davis Prosberg, pædagogmedhjælper/ "Steinerbarn"Personale i "Alferne" 2-4 år:

Birthe Franch, Steiner pædagog

Marianne Rasmussen, pædagog

Mette Lund , pædagogmedhjælper Praktikanter fra Rudolf Steiner børnehave Seminarium, 1., 2. og 3. års praktikanterPersonale i "Troldene" 0-2 år:Vera Vester, Steiner pædagog og LederPia Meyer Aanæs, pædagogmedhjælper"Flyver", Petra Sahl, er i den gruppe der har mest brug for detLeder : Vera Vester     

Administration : Rosalone PamerVikarer:Petra , pædagog

Sheba Mikkelsen, pædagogmedhjælper /Steinerbarn

Anna Sonja Bruhn, pædagogmedhjælper /Steinerbarn


                                                                                                                                       Personalegruppen er hvert andet år på kursus i førstehjælp, så de altid er opdateret på redning.


 

GDPR
 

Her kan du læse vores PDF dokument der omhandler den nye Persondataforordningslov -GDPR

 

Historie

Børnehaven blev oprindeligt grundlagt i 1977 af en gruppe forældre. Den daværende Birkerød Kommune stillede et parcelhus til rådighed for børnehaven, en gammel gartnerbolig på Ravnsnæsvej i Birkerød. (dengang hed vi Sommerufglen)

Den 31. april 2013 lukkede Børnehaven Sommerfuglen som selvejende institution i kommunalt regi, og åbnede herefter den 1. maj 2013 som en privat institution, vuggestue og børnehave, i nye lokaler beliggende i Skovgårdsparken i Birkerød, stadig som Sommerfuglen.

Den 15. december 2017, skiftede vi navn til Midgård.

Den 1. juli er vi blevet slået sammen med Montessori børnehuset. Efter istandsættelse af børnehaven, flyttede vi den 1. september 2020, til de nye lokaler på Tornevangsvej 13.B 

Økonomi

Vi er en privat institution. Taksterne lægger sig, så vidt muligt, op ad de kommunale takster både i børnehave og vuggestue.

Taksterne reguleres en gang årligt pr. 1/1, i lighed med de kommunale dagtilbud. 

pr. 1/1-2020 er taksterne som følger: 

Depositum:2 mdr. (vug: 2 x 3.907, Børnehave: 2 x 2.617)

Vuggestue takst: 3.907 inkl. formiddags- og eftermiddagsmad samt frugt

Børnehave takst: 2.617 inkl.  eurytmi og formiddags- og eftermiddagsmad samt frugt

Frokostordning: Fra den 1/7-2019 kan vi desværre ikke tilbyde en frokostordning, alle børn skal derfor have madpakke med hver dag.

Forældrebetaling: Der er 11 måneders betaling pr. år. Juli måned er betalingsfri. - Dog er det besluttet på forældremødet september 2019, at der skal betales et engangsbeløb på 3.262 kr./barn i 2020, pga. de store. udgifter til flytning og sammenlægning.

Eurytmi: Barnet starter til Eurytmi når det er renligt og betaler til det når det starter i børnehaven.

Børnehavetakst: Barnet overgår til børnehavetakst den måned barnet fylder 3 år, uanset hvornår barnet flyttets ind i børnehaven.

Mad og Eurytmi: Både madder/frugt og eurytmi er obligatoriske ordninger og kan ikke fravælges. 

Fripladstilskud til dagtilbud: Forældre med en indtægt under en vis grænse, kan søge om et ekstra tilskud til at finansiere daginstitution. Det kalder vi fripladstilskud.

Du søger digitalt, når dit barn er meldt ind i et pasningstilbud via kommunen. Hvis du får bevilget fripladstilskud, bliver det indregnet i din månedlige betaling

Søskenerabat: I får automatisk søskendetilskud, hvis mere end ét barn i husstanden går i dagtilbud eller skolefritidsordning, SFO og skolefritidsklub, SFK. Som søskende regnes både biologiske søskende, adoptivsøskende og sammenbragte børn, der bor i husstanden. De skal have fælles bopælsadresse. Din samlede betaling vil være den dyreste takst + 50 % af de efterfølgende takste

Ved privatinstitutioner kan forældrebetalingen blive større, da søskendetilskuddet beregnes ud fra taksten i de kommunale institutioner, vil tilskudet ikke være helt 50%, da vi er lidt dyrere end den kommunale takst.

Opsigelsesfrist:  2 måneder, til den sidste dag i måneden

Kost: Fra den 1/7-2019 kan vi desværre ikke tilbyde en frokostordning, alle børn skal derfor have madpakke med hver dag. Børnene vil dog blive tilbudt frugt og formiddags- og eftermiddags mad.

I Midgård har vi en sukkerfri kostpolitik. vi anbefaler derfor sunde madpakker uden sukker. Til maden tilbydes børnene Vand.

Ved fødseldage anbefales det at man bager uden sukker i kager, vi har flere forslag i børnehuset til sunde kager, havregrynskugler og brød, samt frugt spyd. kom ind på kontoret, vi har flere opskrifter hvis I savner inspiration.
 

Formiddag og eftermiddag: økologisk brød m. smør/vegetarisk pålæg og frugt. Det koster 300 kr/mdr og er indregnet i forældrebetalingen.
 

Alle råvarer er økologiske/biodynamiske leveres af forskellige leverandører: Aurion, Solhjulet, Det Økologiske Supermarked, Helsebixen, Rema1000 samt Nemlig.com

Bestyrelsen

Formand: Tobias F. Bjerregaard ( Far til Laura fra "Skovnisserne" og Erik fra "Alferne")
Næstformand: Camilla Thelander ( mor til Eik fra "Alferne" og Edith fra "Troldene")

Medlemmer: Julie Rasmussen (mor til Arthur fra "Alferne"), Maja Falster (mor til Johan fra "Alferne")

Suppleanter: Jeppe Sandvik Clausen (far til Anne fra "Alferne" og Iben fra "Skovnisserne")                                                                                                                                                     Per Simonsen ( far til Lotte fra "Alferne")

Antroposofisk medlem: Janeke Kristensen

Medarbejderrepræsentant: Rosalone Pamer, ( Administrationen)

Daglig leder: Vera Vester

Støtteforening

Rie Bjerregaard, Kasserer (mor til Laura fra "Skovnisserne" og Erik fra "Alferne" )

Gustav Vollbrecht Hellsten ( far til Vilja fra "Skovnisserne" og Selma fra "Alferne")

Anne Mikkelsen ( mor til Alberte fra "Alferne")

 

Når man starter i Midgår, så betaler man til Støtteforeningen, med 200 kr/år/barn. pengene betales hvert år i maj måned. Opskrivningsgebyret går ligeleds ubeskåret til støtteforeningen. Til vores årlige jule Bazar, samt vores sommerfest, indsamles der penge ved bl.a. at sælge kaffe/the/kage og til sommerfesten også hjemmelavet is, det var en rigtig stor succes i år. Til julebazaren laver vi kager og æbleglögg, samt dukker, suttesnore, nisser, julepynt og meget mere som også sælges. Det er et rigtigt hyggeligt arrangement og der er stor opbakning fra forældre og bedsteforældre.

Der er også forældre og bedsteforældre der støtter med nogle penge eller til specifikke ting vi ønsker os. Bl.a. er vores stole på "alfestuen" doneret af nogle forældre. Det er vi selvfølgelig utrolig taknemmelige for. Pengene i støtteforeningen går til Legetøj, ture eller andet som kommer huset/børnene til gode.

Rudolf Steiner Børnehave og Vuggestue - Tornevangsvej 13B, 3460 Birkerød - Tlf.: 45 81 80 91 - kontakt@rudolfsteinerbirkeroed.dk
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk