Vi byder alle velkommen uanset religion, race og køn - men alle som siger "ja" til os må være indforstået med, at vi arbejder ud fra et antroposofisk grundlag og dermed Steinerpædagogik.

Steinerpædagogikken kommer til udtryk i de voksnes forståelse af barnets udviklingsvej og nøgleordene er rytme, sanseoplevelser og efterligning.

Gennem pædagogikkens valg af efterligning, rollemodel, årstidsfester, kunstneriske udførelser (sang, eventyr, male osv.) imødekommer vi barnets behov for at blive en del af verden.

Vores fornemste opgave ligger i at opøve sociale kompetencer ved at styrke legen og mødet med andre børn. At deltage i aktiviteterne er en nødvendighed for at blive en del af den sociale helhed.
Personale i "Skovnisserne"  Birthe, Steiner pædagog

Jannik, pædagog

Emelie, pædagogmedhjælper  Petra, pædagogmedhjælper

Praktikanter fra Rudolf Steiner børnehave SeminariumPersonale i "Alfer" 0-2,9 år:Vera, Steiner pædagog og LederKatja, Steiner pædagogPia, pædagogmedhjælperPraktikanter fra Rudolf Steiner Børnehaveseminariepersonale i "Trolde" Marianne, Montesorri pædagog Shirin, Steiner pædagog                                                                                                                                                                               Malene, pædagogmedhjælper  "Flyver", Petra,  pædagog, er i den gruppe der har mest brug for detLeder : Vera Vester     

Administration : Rosalone PamerVikarer:Stine Skou LarsenSheba Mikkelsen, pædagogmedhjælper /Steinerbarn

Anna Sonja Bruhn, pædagogmedhjælper /Steinerbarn


                                                                                                                                        


 

GDPR
 

Her kan du læse vores PDF dokument der omhandler den nye Persondataforordningslov -GDPR

 

Historie

Børnehaven blev oprindeligt grundlagt i 1977 af en gruppe forældre. Den daværende Birkerød Kommune stillede et parcelhus til rådighed for børnehaven, en gammel gartnerbolig på Ravnsnæsvej i Birkerød. (dengang hed vi Sommerufglen)

Den 31. april 2013 lukkede Børnehaven Sommerfuglen som selvejende institution i kommunalt regi, og åbnede herefter den 1. maj 2013 som en privat institution, vuggestue og børnehave, i nye lokaler beliggende i Skovgårdsparken i Birkerød, stadig som Sommerfuglen.

Den 15. december 2017, skiftede vi navn til Midgård.

Den 1. juli er vi blevet slået sammen med Montessori børnehuset. Efter istandsættelse af børnehaven, flyttede vi den 1. september 2019, til de nye lokaler på Tornevangsvej 13.B 

Den 1. juli 2022 har invester Søren Hyldgaard købt ejendommen og ønsker at opdatere/renovere ejendommen og vi arbejder hen imod en udvidelse af endnu en vuggestuegruppe. Den nye vuggestuegruppe er startet op 1. september og vi har dermed udvidet Midgård så der nu er 2 vuggestuegrupper.

Økonomi

Vi er en privat institution. Taksterne lægger sig, så vidt muligt, op ad de kommunale takster både i børnehave og vuggestue.

Taksterne reguleres en gang årligt pr. 1/1, i lighed med de kommunale dagtilbud. 

pr. 1/1-2023 er taksterne som følger: 

Depositum:2 mdr. (vug: 2 x 4.072kr.) , Børnehave: 2 x 2.793 kr.)

Vuggestue takst: 4.072 kr. inkl. formiddags- og eftermiddagsmad samt frugt

Børnehave takst: 2.793 kr. inkl.  eurytmi og formiddags- og eftermiddagsmad samt frugt

Frokostordning: lige nu har vi ikke en frokostordning, alle børn skal derfor have madpakke med hver dag. Vi satser på, at vi snart kan tilbyde en vegetarisk/vegansk madordning.

Forældrebetaling: Der er 12 måneders betaling pr. år.

Eurytmi: Barnet starter til Eurytmi når det er renligt og betaler 150 kr/mdr. fra det bliver 3 år.

Børnehavetakst: Barnet overgår til børnehavetakst den måned barnet fylder 3 år, uanset hvornår barnet flyttets ind i børnehaven.

Mad og Eurytmi: Både madder/frugt og eurytmi er obligatoriske ordninger og kan ikke fravælges. Der stemmes om madordningen hvert 2. år til vores Generalforsamling.

Fripladstilskud til dagtilbud: Forældre med en indtægt under en vis grænse, kan søge om et ekstra tilskud til at finansiere daginstitution. Det kalder vi fripladstilskud.

Du søger digitalt, når dit barn er meldt ind i et pasningstilbud, via kommunen. Hvis du får bevilget fripladstilskud, bliver det indregnet i din månedlige betaling

Søskenerabat: I får automatisk søskendetilskud, hvis mere end ét barn i husstanden går i dagtilbud eller skolefritidsordning, SFO og skolefritidsklub, SFK. Som søskende regnes både biologiske søskende, adoptivsøskende og sammenbragte børn, der bor i husstanden. De skal have fælles bopælsadresse. Din samlede betaling vil være den dyreste takst + 50 % af de efterfølgende takster

Ved privatinstitutioner kan forældrebetalingen blive større, da søskendetilskuddet beregnes ud fra taksten i de kommunale institutioner, vil tilskudet ikke være helt 50%, da vi er lidt dyrere end den kommunale takst. Tjek den kommunale takst på  www.rudersdal.dk  

Opsigelsesfrist:  2 måneder, til den sidste dag i måneden og kan IKKE fraviges !!

Kost: Fra den 1/7-2019 kan vi desværre ikke tilbyde en frokostordning. Alle børn skal derfor have madpakke med hver dag. Børnene vil dog blive tilbudt frugt og formiddags- og eftermiddags mad.

I Midgård har vi en sukkerfri kostpolitik. vi anbefaler derfor sunde madpakker uden sukker. Til maden tilbydes børnene Vand.

Ved fødseldage anbefales det at man bager uden sukker i kager, vi har flere forslag i børnehuset til sunde kager, havregrynskugler og brød, samt frugt spyd. kom ind på kontoret, vi har flere opskrifter hvis I savner inspiration.
 

Formiddag og eftermiddag: økologisk brød m. smør/vegetarisk pålæg og frugt. Det koster 400 kr/mdr i både vuggestue og børnehave og er indregnet i forældrebetalingen.
 

Alle råvarer er økologiske/biodynamiske leveres af forskellige leverandører: Aurion, Solhjulet, Det Økologiske Supermarked, Helsebixen, Rema1000 samt Nemlig.com

Bestyrelsen

Formand:

Per Simonsen ( far til Anton i "Troldene")

Næstformand: 

Aja Rosenquist ( mor til Svend i "Skovnisserne" samt Thyra og Bjørn i "Alferne")

Medlemmer:

Trine Henriksen (mor til Otto i "Skovnisserne" og Karla i "Troldene") 

Camilla Myrdal Jørvad (mor til Silje fra "Skovnisserne og Lea i "Alferne")

Suppleanter:

Trine Iuel Berg (mor til Irma fra Skovnisserne")

Katrine Nøkleby Weber (mor til Oscar fra "Skovnisserne" og Louis fra "Troldene"

Antroposofisk medlem:

Ulla Mortensen

Ledelse:

Vera Vester, Leder

Rosalone Pamer, Administrationen

Støtteforening

Ditte Søndergaard (mor til Ida fra "Alferne")

Sofie Valentin Weiskopf (mor til Anton fra "Troldene")

 

Midgårds Støtteforening

Når man starter i Midgår, så betaler man til Støtteforeningen med 200 kr/år/barn. Pengene betales hvert år i maj måned. Opskrivningsgebyret går ligeleds ubeskåret til støtteforeningen. Til vores årlige jule Bazar, samt vores sommerfest, indsamles der penge ved bl.a. at sælge kaffe/the/kage og til sommerfesten også hjemmelavet is, det var en rigtig stor succes i år. Til julebazaren laver vi forskellige kager/kugler/honninghjerter og æbleglögg/kaffe/the. Der bliver syet dukker, hæklet suttesnore/grydelapper, nisser, julepynt og meget mere som også sælges. Det er et rigtigt hyggeligt arrangement og der er stor opbakning fra forældre og bedsteforældre.

Der er også forældre og bedsteforældre der støtter med nogle penge eller til specifikke ting vi ønsker os. Bl.a. er vores stole på "Troldestuen" doneret af nogle forældre. Det er vi selvfølgelig utrolig taknemmelige for. Pengene i støtteforeningen går til Legetøj, ture eller andet som kommer huset/børnene til gode. Vi skal bl.a. til at renovere vores have/legeplads og der kommer størstedelen af pengene fra Støtteforeningen.

Hvert år søger vi også fonde og af og til har vi været heldige at modtage mindre beløb til specifikke projekter.

Rudolf Steiner Børnehave og Vuggestue - Tornevangsvej 13B, 3460 Birkerød - Tlf.: 45 81 80 91 - kontakt@rudolfsteinerbirkeroed.dk
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk